Utilsigtede hændelser

Når noget går galt  i sundhedsvæsnet taler man om en utilsigted hændelse. En utilsigtet hændelse er en begivehed som medfører skade eller risiko for skade.

Utilsigtede hændelser kan ske, hvis der fx er mangler i sikkerhedssystemer, problemer med teknisk udstyr og apparatur, uhensigtsmæssige forhold i tilrettelæggelse af arbejdet, misforståelser eller tab af information. Hvis du mener at have oplevet en utilsigtet hændelse kan du se mere her og indberette her