Høreapparat

Har du brug for høreapparater, er du velkommen til at ringe til klinikken og aftale en tid.

Henvisning fra almen praktiserende læge er ikke nødvendig.

Behandlingen er gratis.

Udlevering af høreapparat sker ifølge aftale med Region Hovedstaden.

Herefter kan du sammen med audiologiassistenten vælge et sæt høreapparater, der passer til den aktuelle hørenedsættelse.

Hvis du vil vide mere, så klik på pilen
og videoen starter.

Ventetid på forundersøgelse til høreapparatbehandling veksler men er altid opdateret på sundhed.dk 

Ring: 36 70 22 95

OBS

Fra august 2022 har Region Hovedstaden ophævet genhenvisningskravet for høreapparatpatienter. Såfremt du har fået høreapparater fra hospitalet tidligere kan du nu kontakte afdelingen direkte uden henvisning fra speciallæge.
 

Bispebjerg hospital: 38 63 61 85

Nordsjællands hospital: 48 29 38 38
 
Du kan også kontakte afdelingerne elektronisk via Digital post. Link til Digital post findes på Regionh.dk på hospitalernes kontaktsider.
 
TAK